Otomatik Sayaç Okuma

Ana Sayfa / BİLGİ DANIŞMA / Otomatik Sayaç Okuma
Otomatik Sayaç Okuma
1. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) nedir?

Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara sunulması amacıyla, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir.

 

2. OSOS sistemine bir elektrik sayacı nasıl dahil olur?

Elektrik sayaçlarının yanına elektrik sayaçların üzerindeki elektriksel haberleşme portu ile sayaç verilerinin uzaktan okunmasını sağlayan haberleşme ünitesi (GSM/GPRS Modem) Dağıtım Şirketi tarafından montajı yapılır.

 

3. Aboneden herhangi bir ücret talep edilir mi?

Aboneden herhangi bir ücret talep edilmez.


4. Abonenin faturasına ek bir bedel yansıtılır mı?

Abonenin faturasına ek bir bedel yansıtılmaz.

 

5. Yasal dayanağı nedir?

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı resmi gazete yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 30.07.2015 tarih ve 5707-1 sayılı kurul kararına göre yürürlüğe giren “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” dır.

6. OSOS kapsamına hangi sayaçlar dahil edilir?

Dağıtım şirketi bağlantı anlaşması veya sistem kullanım anlaşması imzalayan müşterilerin aşağıda belirtilen türlerdeki sayaçları dağıtım şirketi tarafından temin edilen haberleşme ünitesinin montajı dağıtım şirketi tarafından yapılarak OSOS kapsamına alınır.

  1. Yıllık tüketimi 30 MWH üzeri olanlar tüketici sayaçları
  2. Ürettiği elektrik enerjisini dağıtım şebekesine veren üretim tesisleri sayaçları
  3. Üretim tesislerinin referans gösterdiği tüketici sayaçları
  4. Kurulu gücüne göre yıllık 30 MWH üzeri tüketim yapması öngörülen yeni abone sayaçları
  5. Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine ait sayaçlardan dağıtım şirketinin öngördüğü abone sayaçları

7. Abone kendi sayacının OSOS'a dahil edilmesini talep edebilir mi?

Aboneye perakende elektrik satışı yapan tedarikçi firma veya tüketicinin kendi talep etmesi durumunda sayacın OSOS’a dahil edilmesi için gerekli olan haberleşme ünitesi tedarikçi veya abone tarafından temin edilerek dağıtım şirketine teslim eder. Dağıtım şirketi haberleşme ünitesinin montajını ücretsiz yaparak sayacı OSOS’a dahil eder.

Sayacınızın arızalı olması durumunda görevli tedarik şirketine dilekçeyle birlikte müracaat edebildiğiniz gibi, ALO 186 ÇEDAŞ Çağrı Merkezi’ni arayarak veya ÇEDAŞ Destek Twitter hesabı, ÇEDAŞ 186 mobil uygulaması ve https://www.cedas.com.tr’de bulunan Talep Formu’nu doldurarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

Şirketimize tesisatınızın sayaç arızası/ölçme hassasiyeti şüphesi ile başvuruda bulunulduğunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Mad.41 yükümlülüklerince sayacın kontrolü sağlanır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ile 3516 sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından karşılanır.

8. Abone kendi sayacının OSOS'a dahil edilmesini talep ettiğinde nasıl bir haberleşme ünitesi temin etmelidir?

Abone ososbilgi@cedas.com.tr adresi ile iletişime geçerek dağıtım şirketinin OSOS sistemine uyumlu haberleşme ünitesi hakkında bilgi edinebilir.

9. Abone sayacı OSOS kapsamında çıkartılabilir mi?

Abone yıllık tüketimleri izlenmekte olup, yıllık tüketimi 30 MWH altına düşen abonelerin sayacı dağıtım şirketinin uygun görmesi durumunda takip eden yıl OSOS kapsamından çıkartılır.


10. Abone OSOS'a dahil edilmiş sayaç verilerini kendisi görebilir mi?

Abonenin başvurusu üzerine Şirketin web adresinde yer olan OSOS Müşteri Portalı üzerinden kullanıcı hesabı açılarak verilerini görebilir.

 

11. Abone OSOS Müşteri Portalı için ek bir bedel öder mi?

OSOS Müşteri Portalında ilk kullanıcı oluşturulmasında veya daha sonrasında kullanım için herhangi bir ücret talep edilmez.

12. Abone OSOS Müşteri Portalı'nda kullanıcı oluşturulması için başvuruyu nasıl yapmalıdır?

Abone sayacına haberleşme ünitesi montajı yapılmış ise Müşteri Portalı Kullanıcı Talep Formu'nun eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış varsa gerekli ekleri ile birlikte PDF formatında taralı halinin;

  1. Dağıtım şirketinin abone yönetim yazılımında kayıtlı mail adresi ile ososbilgi@cedas.com.tr mail adresine gönderilerek
  2. Dağıtım şirketinin evrak kayıt birimine elden, posta yolu ile veya cedas@hs02.kep.tr adresi ile teslim edilerek

başvuru gerçekleşir.


13. Abonenin elektrik işlerini takip eden sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisi sayaç verilerini takip edebilir mi?

Abone Müşteri Portalı Kullanıcı Talep Formunda belirtilen kullanıcı açılacak mail adresini abonenin elektrik işlerini takip eden sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisi girmesi durumunda kullanıcı oluşturulacaktır.

14. Abonenin sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisi, abone sayacını takip etmek için OSOS Müşteri Portalı'na kendisi başvuru yapabilir mi?

Abonenin sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisine dağıtım şirketi ile her türlü abonelik işlemleri takibi için noter onaylı vekaletnamesini ibraz etmesi durumunda yapabilir.

 

15. Abone sayacı OSOS Müşteri Portalı'nda birden fazla kullanıcı tarafından takip edilebilir mi?

Abonenin başvurusu üzerine sayaç verilerini OSOS Müşteri Portalında abonenin kendi kullanıcısı ile hem de sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisin kullanıcısı gibi farklı bir kullanıcı aynı anda takip edebilir.

 

16. Abonenin sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisi ile sözleşmesi bittiğinde elektrikçi/serbest elektrik mühendisi sayaç verilerini izlemeye devam edebilir mi?

Abone sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisine sayacın izlenmesi için başvuru yaptığında başvuru ekine sözleşmenin bir kopyasını ibraz etmiş ise sözleşme süresi dikkate alınarak sayacı elektrikçi/serbest elektrik mühendisinin kullanıcısına tanımlanır. Sözleşme süresi bitiş tarihi sisteme girilmekte sözleşme bitiş tarihinde abone sayacı elektrikçi/serbest elektrik mühendisinin kullanıcısından otomatik olarak çıkartılmaktadır. Sözleşme kopyası ibraz edilmemiş ise elektrikçi/serbest elektrik mühendisi abone sayaç verilerini izlemeye devam edebilir.


17. Abonenin sözleşmeli elektrikçi/serbest elektrik mühendisi ile sözleşmesi bittiğinde elektrikçi/serbest elektrik mühendisi ile yeninden sözleşme yapılmış sözleşme ilk başvuruda dağıtım şirketine ibraz edilmiş ise sayaç verilerimi izlemeye devam edebilmesi için ne yapmalı?

Abone tarafından sözleşmenin yenisi ile tekrar dağıtım şirketine başvuruda bulunulmalıdır.

 

18. Abone OSOS Müşteri Portalı'na nasıl giriş yapabilir?

Dağıtım Şirketinin internet sitesinde ana sayfada yer alan OSOS linkine https://osostuketici.cedas.com.tr tıklayarak OSOS Müşteri Portalı giriş sayfası açılır. Kullanıcısı açılmış ise kullanıcı adı ve başvuruda belirttiği mailine gelen şifre ile sisteme giriş yapabilir.

19. Abone OSOS Müşteri Portalı kullanımı hakkında nasıl bilgi edinebilir?

OSOS Müşteri Portalı'na giriş yaptıktan sonra ekranın sol en üst köşesinde çıkış linki üzerinde kullanım kılavuzu yer almaktadır.

20. Piyasa katılımcısı tedarik şirketi, dağıtım şirketi bölgesindeki sözleşmeli abone sayaçlarının verisini izleyebilir mi?

Piyasa katılımcısı tedarik şirketi portföyündeki müşterilerin sayaç verilerini OSOS Müşteri Portalı Tedarikçi alanından takip edebilir.

Aboneye perakende elektrik satışı yapan tedarikçi firma veya tüketicinin kendi talep etmesi durumunda sayacın OSOS’a dahil edilmesi için gerekli olan haberleşme ünitesi tedarikçi veya abone tarafından temin edilerek dağıtım şirketine teslim eder. Dağıtım şirketi haberleşme ünitesinin montajını ücretsiz yaparak sayacı OSOS’a dahil eder.

Sayacınızın arızalı olması durumunda görevli tedarik şirketine dilekçeyle birlikte müracaat edebildiğiniz gibi, ALO 186 ÇEDAŞ Çağrı Merkezi’ni arayarak veya ÇEDAŞ Destek Twitter hesabı, ÇEDAŞ 186 mobil uygulaması ve https://www.cedas.com.tr’de bulunan Talep Formu’nu doldurarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

Şirketimize tesisatınızın sayaç arızası/ölçme hassasiyeti şüphesi ile başvuruda bulunulduğunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Mad.41 yükümlülüklerince sayacın kontrolü sağlanır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ile 3516 sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından karşılanır.

21. Piyasa katılımcısı tedarik şirketi OSOS Müşteri Portalı'nda nasıl kullanıcı oluşturulmasını talep edebilir mi?

Ekleri ile birlikte Tedarikçi Portalı Giriş Yetki Talep Formu posta yolu ile veya cedas@hs02.kep.tr adresi ile dağıtım şirketine başvuruda bulunulduğunda kullanıcı tanımlamaları yapılacaktır.

Abone ososbilgi@cedas.com.tr adresi ile iletişime geçerek dağıtım şirketinin OSOS sistemine uyumlu haberleşme ünitesi hakkında bilgi edinebilir.

22. OSOS hakkında detaylı bilgiyi nasıl öğrenebilirim?

Abone detaylı bilgi edinmek için veya diğer talepleri için ososbilgi@cedas.com.tr mail adresine e-posta gönderebilir.


23. Piyasa katılımcısı tedarik şirketi OSOS Tedarikçi Portalına nasıl giriş yapabilir?

Dağıtım şirketinin internet sitesindeki ana sayfada yer alan OSOS linki https://osostuketici.cedas.com.tr tıklayarak OSOS Tedarikçi Portalı giriş sayfası açılır. Kullanıcısı açılmış ise ETSO kodu ve başvuruda belirttiği mail bilgisini girerek giriş butonunu tıklar. Geçici şifre alanına mail adresine gelen geçici şifreyi girerek sisteme giriş yapabilir.

 
Çedaş Facebook Sayfası Çedaş  Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2022 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node01 27.05.2022 06:16:33