ÇEDAŞ ve Kalite

Ana Sayfa / KURUMSAL / ÇEDAŞ ve Kalite
ÇEDAŞ ve Kalite
KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri talep ve beklentilerini tespit edip, teknolojisini her gün en üst seviyede tutarak, tüketiciye temiz, kullanılabilir ve çevreye zarar vermeden kesintisiz enerji sunmak,

Kalite yönetim sistemimizi; İş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız ile bir arada uygulayarak, sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,

Kalite ve yönetim sistemimizi uygularken ve süreçlerimizi işletirken risk bazlı düşünerek, riskleri analiz ederek, gerekli önlemleri almak,

Kaynak kullanımında, etkin metotlar belirleyerek uygulamak,

Müşteri şartlarına, standartlara ve kanuni mevzuatların hükümlerine uyarak her koşulda müşteri memnuniyetini sağlamak,

Kalite politika ve hedeflerimizi sürekli olarak gözden geçirerek geliştirmek,

Şirket Vizyon ve Misyonumuza ulaşmak için Kalite Politikamızı bir araç olarak kullanmak,

Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile teknoloji imkânlarını birleştirerek, kaliteden taviz vermeyen bir anlayış ile aranılan lider bir firma olmak,

Yasal şartlara uyarak kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,

Müşteri istek ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak kalite politikamızdır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

• Müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsemek
• Sektörümüzdeki yenilikleri takip etmek, sektörde tercih edilen firma olmak için hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek
• Tüm çalışanlarımızın sürekli eğitimi ve sisteme katılımlarını sağlamak
• Müşteri Memnuniyeti Sisteminde uygulamaları eksiksiz yaparak sürekli iyileştirmeyi sağlamak
• Müşteri istek ve şikâyetlerinin kolayca iletilebildiği
• Açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözüme ulaştırılan
• Gelişime açık alanların tespit edilerek, verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirmek

ÇALIŞAN POLİTİKAMIZ

•Çalışanlarla başarmayı ilke edinmek

• Çalışanların gelişimini destekleyerek yetkinliklerini artırmak

• Çalışanların inisiyatif almalarını sağlamak

• Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak

• Çalışanların başarılarını tanımak

• Fırsat eşitliği sağlamak

TOPLUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

• Tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasına katkıda bulunan örnek bir firma olmak

• Önemli Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği geliştirmek ve kuruluşlarda üst düzey yöneticiler tarafından temsil etmek

• Eğitim, spor ve sanata destek vermek

TEDARİKÇİ POLİTİKAMIZ

• Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde çalışmak

• Tedarikçilerimizi eğitimlerle destekleyerek gelişimlerini sağlamak

• Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Çevre dostu teknolojik yenilikler doğrultusunda; Müşterilerimize ve Ülkemize kaliteli ve güvenli hizmet etmek

• Elektrik dağıtım Hizmetini gerçekleştirdiğimiz coğrafyaya zarar vermeyecek şekilde, çevre etkilerini sürekli kontrol ederek proaktif bir yönetim anlayışıyla atık oluşumunu kaynağında önlemek veya geri kazanmak

• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek

• Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak

• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmak ve azaltmak

• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmak

• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz Sivas-Tokat-Yozgat illeri ve ilçelerinde, Elektrik Dağıtım Hizmetini icra ederken İSG ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,

 

• İş Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,

• İş Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,

• Yeni yatırımların seçiminde İş Güvenliği risklerini bir ölçüt olarak değerlendirmeyi

• Çalışanlarımızın İş Güvenliği bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecek tehlikeler konusunda eğitmeyi,

• Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İş Güvenliği konusunda bilgilendirerek İş Güvenliği bilinçlerini artırmayı, bir kültür haline getirmeyi İSG politikamız olarak taahhüt ediyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz; BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri ve ilgili tüm is süreçleri ve insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerinde bilginin güvenliğini sağlanması ve sürdürülmesine ilke edinmek;

 

• Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek

• Bilgi güvenliği ihlal olayı yasama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek

• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

KALİTE BELGELERİMİZ
ÇEDAŞ 9001:2015 ÇEDAŞ 10002:2018 ÇEDAŞ 14001:2015 ÇEDAŞ 18295:2017
ÇEDAŞ 27001:2013 ÇEDAŞ 45001:2018 ÇEDAŞ EFQM Mükemmellikte 5 Yıldız 2017 Türkiye Mükemmellik Ödülü


Çedaş Facebook Sayfası Çedaş  Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2022 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node03 27.05.2022 05:55:33