ÇEDAŞ Hakkında

Ana Sayfa / KURUMSAL / ÇEDAŞ Hakkında
ÇEDAŞ Hakkında
TARİHÇE
1970 yılında 1312 sayılı yasa ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş ve 1974 yılında ise Sivas’ta ilk faaliyet resmi olarak başlamıştır. Bu tarihte elektrik hizmetlerini veren TEK 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Köy Elektrifikasyonu, Sivas Başmühendisliği ismini almıştır.

1984 yılına kadar çok fazla değişim yaşamamış olan kurum, 1982’de 2705 sayılı yasa ile 1983 TEK Kızılırmak Elektrik Dağıtım Müessesesi adını almış ve Sivas ile Tokat ilinde elektrik dağıtım hizmetini sunmak amacıyla teşkilatlanmıştır. 1989 yılında TEK Yönetim Kurulu Kararı ile her ilin kendi bölgesinde faaliyet göstermesine karar verilmiş ve şirketimiz Tokat’tan ayrılarak TEK Sivas Elektrik Dağıtım Müessesesi haline getirilmiştir. 1994 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Devlet Teşekkülü haline getirilen şirketimiz Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) bağlı çalışmalarını sürdürmüştür.

TEDAŞ’ın 2004 yılında Özelleştirme İdaresi’nin 22 sayılı kararı doğrultusunda özelleştirme kapsamına alınması aynı zamanda şirketimizin de özelleştirme sürecini başlatmıştır.

Bu sürecin en iyi şekilde ilerlemesinin İl Müessese Müdürlüklerinin tüzel kişilik kazanarak Bölge Müdürlüklerine dönüştürülmesi ile sağlanacağı düşünüşmüş ve 01.03.2005 yılında şirketimiz Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Sivas, Tokat ve Yozgat illeri şirketimize bağlanmıştır. 2010 yılının Şubat ayında Özelleştirme İdaresi ihaleyi gerçekleştirmiş ve 31.08.2010 tarihinde hisse satış sözleşmesi imzalanarak şirketimiz özelleşmiştir.
HAKKIMIZDA
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 31.08.2010 itibari ile özelleşerek hizmetlerine başlamıştır. Çalışma esasları EPDK tarafından belirlenen ÇEDAŞ, iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde, 52.789 km2 alanda, 950.000 aboneye, 2,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ÇEDAŞ kaliteli hizmet anlayışını benimsemektedir.

Elektrik dağıtımında şebeke yenileme ve teknolojik yatırımlarının yansıra insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgisayar teknolojileri ve yazılımları alanında yapılan yatırımlar ile de hizmet kalitesine odaklanan faaliyetlerini sürdürmektedir.
MİSYONUMUZ

Sivas, Tokat, Yozgat il sınırlarında,  müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayarak kaliteli, kesintisiz elektrik enerjisi dağıtımını sağlamak ve faaliyetlerimizi sosyal şirket anlayışı ile sürdürmek.

VİZYONUMUZ

Hem teknolojik alt yapı hem de müşteri memnuniyeti açısından, Türkiye’nin ilk üç Elektrik Dağıtım Şirketi arasında olmak.TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ

SAYGI
 • Fikirlere
 • İnsana
 • Hissedarların Değerlerine
 • Çevreye
 • Farklılıklara
BÜTÜNLÜK:
 • Etik Davranmak
 • Dürüstlük
 • Tutarlılık
 • Yaptığımız İşle Gurur Duymak
 • Birbirimize güvenebilmek
 • Şirketin adını ve imajını korumak
 • Bireysel ve Kurumsal hayatta örnek olmak
REKABETÇİLİK:
 • Vizyoner bakış açısı
 • Maliyet Bilinci
 • Müşteri Odaklılık
 • Hızlı Karar verme
 • Pazar öngörüsü
 • Bilinirlik
 • Gelişmesi gereken alanları güçlendirmek
 • Güçlü yanlarımızı korumak
TAKIM ÇALIŞMASI:
 • En iyi uygulamaları ve bilgileri paylaşmak
 • Sinerji oluşturmak
 • İşbirliğini cesaretlendirmek
 • Birbirimize yardım etmek
 • Birbirimizden öğrenmeye istekli olmak
 • Birimler arası ortak sorumluluk duymak
 • Başarılarımızın ortak başarılar olduğu bilinci
GİRİŞİMCİLİK:
 • Zoru başarmayı istemek
 • İnisiyatif almak
 • Aksiyonlara yön vermek
 • Sorumluluk almak
 • Zorluklara rağmen başarmak
 • Çözüm bulmak
 • Sonuç odaklı olmakHEDEFLERİMİZ


Elektrik dağıtım sektöründe dünya klasmanında bir şirket olmak ve diğer dağıtım faaliyetleri içinde çekirdek rol oynayarak sinerji yaratmak.

Tüm çalışanlarımızla birlikte, ilkleri başararak farklılıkları ortaya koymak, insan hak ve hukukuna saygılı olarak müşterilerimize, gelecek nesillere ve çevreye; kalite, çözüm, güven, güler yüz, sosyal fayda ile elektrik dağıtım hizmeti sunmayı görev sayıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

En önemli sermayemiz olan çalışanlarımıza değer veren bir yönetim anlayışı benimseyerek İnsan Kaynakları süreçlerinin tüm aşamalarını yenilikçi bir anlayışla yerine getirmek, Stratejik İnsan Kaynakları Modellememiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz ve bize değer katabilecek çalışanları şirketimize kazandırmak, çalışanların gelişimlerini takip ederek oluşturduğumuz Kariyer Planlaması ile geleceklerine ışık tutmak ve çalışanların aidiyet duygusunu güçlendirmek.

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

-İŞE ALIM & ORYANTASYON

 • İŞE ALIM
  • Mevcut insan gücü değerlemesi neticesinde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen branşlara yönelik yapılacak işe alım sürecinde; pozisyonun gerektirdiği teknik ve davranışsal yeterliliğin yanı sıra kurum kültürü ve değerlerimizle örtüşecek en yetkin insan kaynağına ulaşma amacı ile adayların tamamı fırsat eşitliği ilkesiyle kademeli olarak yetkinlik testi, kişilik testi, karakter analizi ve yüz yüze görüşme süreçlerine tabii tutulmakta ve doğru adayın bulunması için tüm süreçler titiz olarak yürütülmektedir.
 • ORYANTASYON
  • İşe alımına karar verilen çalışana, 1 haftalık oryantasyon süreci uygulanmakta olup bu süreç boyunca; şirket tanıtımı, genel faaliyet konuları ve faaliyet bölgesi detaylı tanıtımı, İSG Eğitimi(OHSAS 18001), Kalite Süreçleri (9001 KYS, 14001 ÇYS, 27001 BGS, 10002 MM) eğitimleri verilmekte ve ayrıca departmanların genel görev-faaliyetlerine yönelik bilgilendirme ile birimlerle tanışma sonrasında oryantasyon süreci tamamlanmaktadır.
  • Yeni çalışanlar, işe alımından itibaren geçen 5 aylık süre içerisinde 2 kez yetkinlik ölçümüne tabii tutulmaktadır.

-EĞİTİM VE GELİŞİM

 • BİLGE YÖNETİCİ AKADEMİSİ(BYA)

2016 yılında hayata geçirdiğimiz BYA gelişim programımız ile farklı kıdem, seviye, departman ve lokasyondan yöneticilerimizi bir araya getirerek, katılımcıların yönetsel becerilerini geliştirmelerine destek sağlamayı hedefliyoruz.

Orta kademe yöneticilerimizin gelişimi vasıtasıyla tüm organizasyon, stratejik hedeflerine ve geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen BYA programını 2016 yılından itibaren, ÇEDAŞ iş birimlerindeki tüm orta kademe yöneticileri kapsayacak şekilde yürütüyoruz.

 

-PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Tüm personelimiz yılda 1 kez 360 0 performans değerlendirme sürecine tabii tutulmakta olup, bu değerlendirme ücret yönetimi, yetenek yönetimi süreçlerine de alt yapı oluşturmaktadır.
 • YETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
  • Yeni işe alınan personellere ilk 5 aylık süreçte 2 kez (2. Ay ve 5. Ay), diğer personellere ise yılda 1 kez 3600 performans değerlendirme kapsamında yetkinlik ölçümü yapılmaktadır.

 

-MOTİVASYON YÖNETİMİ

 • KARİYER PLANLAMA
  • ÇEDAŞ’lılara kariyer yolculuklarında çeşitli fırsatlar sunarak kişisel kariyer planlamalarında rehber olunmakta ve ekip arkadaşlarımıza kurum için aidiyet duygusu kazandırılması hedeflenmektedir.

 

 

YETENEK YÖNETİMİ

 • 3600 performans değerlendirme sonuçları bu sürecin alt yapısına katkı sağladığı gibi haricen yapılan değerlendirme çalışması da çalışanlarımızın yönetsel kabiliyetlerini tespit etmek amacı taşımaktadır. Bu çalışma aynı zamanda çalışanlarımızın kariyer yolculuğuna da rehber olmaktadır.

-İŞ DEĞERLEME VE ÜCRETLEME

 • ÜCRET YÖNETİMİ
  • Ücret skalasında yer alan basamakların doldurulmasında kariyer planlama, yetenek yönetimi, performans yönetimi süreçlerinden elde edilen sonuçlar doğrudan etkendir.
 • BORDRO VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ
  • Bordro çalışan gün sayısı Personel Devam Kontrol Sistemi(PDKS) üzerinden yapılmaktadır.

-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMA

 • MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ(ANKET)
  • Şirket uygulamaları hakkında 6 aylık periyotlarda genel memnuniyet ölçümü anketi yapılmaktadır.
  • Çalışanların talep, istek, öneri, şikayetleri değerlendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ

Kurumsal kültür ve takım ruhunun tüm birimler tarafından içselleştirildiği, beklentilere cevap verebilen, kalıcı, özgün, dinamik, yenilikçi, kalite odaklı, insana ve çevreye değer veren, bu değeri iş sağlığı ve güvenliği ile birleştirebilen, imkanları optimum seviyede kullanarak tüm paydaşlarına maksimum fayda sağlayan bir ekip oluşturmak en büyük önceliğimizdir.

İnsan kaynakları politikamızın en önemli bileşenlerinden biri de çalışanlarımızın ruhuna bir ışık tutarak içlerindeki enerjiyi dışa vurmalarını sağlayacak bir hareket alanı oluşturmaktır.

Bu nedenle İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde 12-K Mükemmellik Modeli bulunmaktadır.
12K - İNSAN KAYNAKLARI MÜKEMMELLİK MODELİ

İNSAN KAYNAKLARI BAŞVURUSU
BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
TANITIM KATALOĞU
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Tanıtım Kataloğu
FAALİYET RAPORLARI

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016 Yılı Faaliyet Raporu

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2017 Yılı Faaliyet Raporu

STRATEJİK PLAN

2011 - 2016 Stratejik Plan

2017 - 2021 Stratejik Plan

 Çedaş Facebook Sayfası Çedaş Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2019 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 19.02.2019 14:11:13